Regulamin sklepu internetowego MultiKosmetyki.pl od 25.12.2014r.

搂1 Postanowienia og贸lne
搂2 Rejestracja i Zam贸wienia
搂3 Ceny i formy p艂atno艣ci
搂4 Formy dostawy i realizacja
搂5 Prawo do odst膮pienia od umowy
搂6 Reklamacja Towaru
搂7 Newsletter
搂8 Program Rabatowy
搂9 Ochrona danych osobowych
搂10 Postanowienia ko艅cowe

搂1 Postanowienia og贸lne

1.聽 Poni偶szy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym MultiKosmetyki.pl dzia艂aj膮cym pod adresem http://www.multikosmetyki.pl, kt贸ry prowadzony jest przez firm臋:

F.H.U. Ga艂膮zka Zofia
ul. Jana Kasprowicza 8a
96-300 呕yrard贸w
NIP: 8381300268
REGON: 145484971

2. Okre艣lienia u偶yte w niniejszym regulaminie oznaczaj膮:

  1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra dokonuje rejestracji, zarejestrowa艂a si臋 lub dokonuje zam贸wienia w Sklepie Internetowym;
  2. Sklep Internetowy (Sklep) - sklep dzia艂aj膮cy pod adresem http://www.multikosmetyki.pl, w kt贸rym jego u偶ytkownicy mog膮 za po艣rednictwem Internetu dokonywa膰 zakup贸w produkt贸w oferowanych przez MultiKosmetyki;
  3. Towar - produkty oferowane do sprzeda偶y dost臋pne w Sklepie Internetowym;
  4. Zam贸wienie -聽 rozumie si臋 przez to zam贸wienie na Towar lub Towary聽 z艂o偶one przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  5. Czas realizacji zam贸wienia - czas, w jakim MultiKosmetyki skompletuje zam贸wienie i przeka偶e do wys艂ania za po艣rednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
  6. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  7. Newsletter - elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez MultiKosmetyki, w kt贸rej zamieszczane s膮 m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
  8. Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Klienci mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszczonego na stronie g艂贸wnej serwisu聽http://multikosmetyki.pl/content/11-regulamin-zakupow .

5. Sklep MultiKosmetyki.pl prowadzi sprzeda偶 Towaru dla Klient贸w krajowych za po艣rednictwem internetu oraz zleca jego dostaw臋 korzystaj膮c z us艂ug Poczty Polskiej, oraz firm kurierskich (Kurier "DPD" oraz INPOST).

6. Prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz zawartych w nim tre艣ci w tym zdj臋膰 nale偶膮 do MultiKosmetyki.pl. 呕adna cz臋艣膰 publikacji lub sklepu nie mo偶e by膰 kopiowana ani przesy艂ana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiuj膮ce i inne, bez uzyskania wcze艣niejszej zgody w艂a艣ciciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).


搂2 Rejestracja i dokonywanie Zam贸wie艅


1. Chc膮c z艂o偶y膰 zam贸wienie w sklepie internetowym , prosimy post臋powa膰 wed艂ug poni偶szej procedury:
a) zarejestrowa膰 si臋 w sklepie*.
b) zalogowa膰 si臋, u偶ywaj膮c w tym celu has艂a otrzymanego w czasie rejestracji,
c) z艂o偶y膰 zam贸wienia na wybrany towar.

* Przyjmowane s膮 r贸wnie偶 zam贸wienia sk艂adane jako go艣膰 (bez rejestracji).

2. Login i has艂o maj膮 charakter poufny.

3. Niezb臋dnym elementem procedury sk艂adania zam贸wienia jest zapoznanie si臋 i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczaj膮c odpowiednie pole przed finalizacj膮 zam贸wienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury sk艂adania zam贸wienia uniemo偶liwia skorzystanie z mo偶liwo艣ci nabycia towaru za po艣rednictwem Sklepu internetowego.

4. W trakcie procedury sk艂adania zam贸wienia 鈥 a偶 do momentu naci艣ni臋cia na przycisk 鈥濸otwierdzam zam贸wienie, Z艂o偶enie zam贸wienia wi膮偶e si臋 z obowi膮zkiem zap艂aty鈥, Klient ma mo偶liwo艣膰 modyfikowania zam贸wienia w szczeg贸lno艣ci w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu p艂atno艣ci, danych podanych w formularzu zam贸wienia.聽

5. Z艂o偶enie zam贸wienia nast臋puje po skompletowaniu zam贸wienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu p艂atno艣ci oraz wype艂nieniu formularza zam贸wienia. Z艂o偶enie zam贸wienia nast臋puje przez naci艣ni臋cie przez Klienta na przycisk 鈥濸otwierdzam zam贸wienie, Z艂o偶enie zam贸wienia wi膮偶e si臋 z obowi膮zkiem zap艂aty鈥. Zam贸wienie z艂o偶one za po艣rednictwem Sklepu internetowego poci膮ga za sob膮 obowi膮zek zap艂aty.

6.聽 Z艂o偶enie zam贸wienia przez Klienta oznacza akceptacj臋 "Kosmetis" Zofia Ga艂膮zka聽oferty zawarcia Umowy sprzeda偶y Towaru b臋d膮cego przedmiotem zam贸wienia.

7. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, 偶e zam贸wienie dotar艂o do sklepu. Je偶eli z jakichkolwiek przyczyn go nie otrzymasz, prosimy o kontakt e-mailowy na adres biuro@multikosmetyki.pl.

8. Realizacja zam贸wienia nast臋puje z chwil膮:
a) dla zam贸wie艅 p艂atnych przy odbiorze - niezw艂ocznie;

b) dla zam贸wie艅 p艂atnych przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych 鈥 po zaksi臋gowaniu wp艂aty Klienta na koncie sklepu MultiKosmetyki.

c) dla karty kredytowej - autoryzacji karty.

9. Przed wysy艂k膮 towaru do ka偶dego zam贸wienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu.

10. Klient mo偶e wprowadzi膰 zmiany w zam贸wieniu do momentu wystawienia potwierdzenia zakupu.

11. Klient mo偶e wycofa膰 z艂o偶one zam贸wienie w ca艂o艣ci do momentu jego wys艂ania.

12. Z艂o偶enie zam贸wienia r贸wnoznaczne jest z:

a) wyra偶eniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
b) wyra偶eniem zgody na zawarcie umowy sprzeda偶y,
c) o艣wiadczeniem o znajomo艣ci regulaminu dzia艂alno艣ci sklepu i jego przestrzeganiu.

13. W przypadku problem贸w z obs艂ug膮 sklepu lub jego dzia艂aniem, prosimy o kontakt w nast臋puj膮cy spos贸b: e-mail: biuro@multikosmetyki.pl , tel. kom.509 963 449


搂3 Ceny i formy p艂atno艣ci1. Wszystkie ceny Towar贸w zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
聽a) zawieraj膮 podatek VAT i podawane s膮 w z艂otych polskich;
聽b) nie zawieraj膮 informacji na temat koszt贸w przesy艂ki;

2. Cena podana przy Towarze jest wi膮偶膮ca od chwili z艂o偶enia przez klienta zam贸wienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia do realizacji.

3. Informacja na temat ca艂kowitej warto艣ci zam贸wienia obejmuj膮ca r贸wnie偶 koszty przesy艂ki, przedstawiana jest na stronie http://www.multikosmetyki.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zam贸wienia i formy p艂atno艣ci (patrz 搂4).

4. MultiKosmetyki.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towar贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie, wprowadzania nowych Towar贸w do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwo艂ywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzeda偶y. Uprawnienie, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wp艂ywu na zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmiany ceny, warunk贸w akcji promocyjnych lub wyprzeda偶y i b臋d膮 one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Zap艂aty za zam贸wiony Towar mo偶na dokona膰:
a) got贸wk膮 przy odbiorze przesy艂ki 鈥 pieni膮dze wp艂acane s膮 przez Poczt臋 Polsk膮 lub Kuriera "DPD" na wskazany przez MultiKosmetyki.pl rachunek bankowy,
b) przelewem na rachunek bankowy - wp艂ata na podane w zam贸wieniu dane

mBank 聽
50 1140 2004 0000 3602 7608 6486

Nazwa konta:
Zofia Ga艂膮zka
Kasprowicz 8a
96-300 呕yrard贸w

c) przelewem elektronicznym korzystaj膮c z us艂ug serwisu PayU.pl lub PayPal 鈥 katy p艂atnicze VISA, MasterCard, POLCARD i inne, mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Intelipay (Inteligo), Przelew24 (BZ WBK) i inne.

6. Termin p艂atno艣ci za zam贸wione Towary, w przypadku wyboru sposobu p艂atno艣ci, o kt贸rym mowa w ust. 5 lit. b) oraz c) powy偶ej wynosi 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.聽 Nieuiszczenie p艂atno艣ci jest warunkiem rozwi膮zuj膮cym Umow臋 Sprzeda偶y.

7. Nie jest mo偶liwe 艂膮czenie r贸偶nych metod p艂atno艣ci wymienionych w ust. 5 przy op艂acaniu jednego zam贸wienia.聽 搂4 Formy dostawy i realizacja Zam贸wienia1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, rozpoczyna si臋 proces realizacji Zam贸wienia przez Sklep.

2. Dostawa zam贸wionych Towar贸w w Sklepie MultiKosmetyki.pl odbywa si臋 za po艣rednictwem Poczty Polskiej, INPOST oraz kuriera DPD. 聽

3. Aktualny cennik dostaw dost臋pny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://multikosmetyki.pl/content/7-koszt-wysylki

4. Czas realizacji zam贸wienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licz膮c od chwili:
a) gdy klient wybiera p艂atno艣膰 przy odbiorze 鈥 przyj臋cia zam贸wienia,
b) gdy klient dokonuje p艂atno艣ci przy u偶yciu serwisu PayU.pl 鈥 otrzymania potwierdzenia dokonania wp艂aty,
c) gdy klient wp艂aca przelewem na rachunek 鈥 zaksi臋gowania wp艂aty na rachunku.

d) W celu okre艣lenia czasu realizacji zam贸wienia z艂o偶one w od pi膮tku od godz. 12-tej do niedzieli traktowane s膮 jak z艂o偶one w poniedzia艂ek nast臋puj膮cy po weekendzie.

e) W wyj膮tkowych przypadkach a w szczeg贸lno艣ci w przypadku okresowej wzmo偶onej sprzeda偶y termin realizacji zam贸wienia mo偶e ulec wyd艂u偶eniu. Klient zostanie poinformowany o stanie realizacji Zam贸wienia.

Realizacja zam贸wienia oznacza skompletowanie, spakowanie i nadanie wysy艂ki (wyj艣cie przesy艂ki z magazynu). Do czasu realizacji zam贸wienia nale偶y doliczy膰 czas dostawy przesy艂ki przez dor臋czyciela (zazwyczaj 1-2 dni robocze).

5. W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci Towar贸w obj臋tych Zam贸wieniem Klient jest informowany o stanie zam贸wienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (cz臋艣ciowa realizacja, wyd艂u偶enie czasu oczekiwania, anulowanie ca艂o艣ci zam贸wienia). W szczeg贸lnych przypadkach, gdy Klient nie mia艂 aktualnej informacji o niedost臋pno艣ci produktu, zam贸wienie, po zgodzie Klienta, jest wysy艂ane bez brakuj膮cej pozycji. Po otrzymaniu dostawy brakuj膮cy produkt jest dosy艂any Poczt膮 Polsk膮 listem poleconym na koszt MultiKosmetyki.

6. Klient, odbieraj膮c przesy艂k臋 z Zam贸wieniem, powinien sprawdzi膰 stan przesy艂ki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy w obecno艣ci listonosza lub kuriera, sporz膮dzi膰 protok贸艂 szkody. W tym przypadku b臋dzie to podstawa do z艂o偶enia reklamacji przez MultiKosmetyki.pl u przewo藕nika.聽 Dostarczenie protoko艂u szkody nie jest wymagane do z艂o偶enia reklamacji przez Klienta.

搂5 Prawo do odst膮pienia od umowy

1. Zgodnie z Ustaw膮 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z p贸藕n. zm.) Klient, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰 lub poza lokalem przedsi臋biorstwa, mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w (z wyj膮tkiem bezpo艣rednich koszt贸w odes艂ania Towaru).

2. Bieg 14-dniowego terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋 w przypadku Umowy Sprzeda偶y od obj臋cia Towar贸w w posiadanie przez Klienta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik. Je偶eli Umowa Sprzeda偶y obejmuje wiele Towar贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach 鈥 od obj臋cia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towar贸w), partii lub cz臋艣ci.

3. Klient mo偶e odst膮pi膰 od umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy. 聽Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do z艂o偶enia jakiegokolwiek innego jednoznacznego o艣wiadczenia, w kt贸rym informuje o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy.

4. W przypadku z艂o偶enia przez Klienta o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail, o艣wiadczenie powinno zosta膰 wys艂ane na adres: biuro@multikosmetyki.pl. W przypadku z艂o偶enia przez Klienta o艣wiadczenia o odst膮pieniu drog膮 pisemn膮, o艣wiadczenie powinno zosta膰 wys艂ane na adres: "Kosmetis" Zofia Ga艂膮zka, ul. Kasprowicza 8a, 96-300 呕yrard贸w. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odst膮pienie wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

5. Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomo艣膰 e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzeda偶y) otrzymanie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.

6. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Klienta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 Klientowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towar贸w. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient, chyba 偶e Klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

7. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponuje, 偶e sam odbierze Towar od Klienta, Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towar贸w z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes艂ania Towar贸w 鈥 w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

8. Je偶eli Klient wybiera spos贸b dostarczenia Towar贸w inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

9. Klient ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Sprzedawcy zwracany Towar lub przekaza膰 Towar osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania 14 鈥 dniowego terminu wystarczy odes艂anie Towar贸w przed jego up艂ywem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsy艂anych Towar贸w tak, aby nie zosta艂y uszkodzone w transporcie.

10. Zwracane Towary nale偶y odes艂a膰 na adres: F.H.U. Ga艂膮zka Zofia, ul. Jana Kasprowicza 8A, 96-300 呕yrard贸w.

11. Klient ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Towar贸w, chyba 偶e Sprzedawca zgodzi艂 si臋 je ponie艣膰.

12. Klient ponosi odpowiedzialnos虂c虂 za zmniejszenie wartos虂ci rzeczy be台da台ce wynikiem korzystania z niej w sposo虂b wykraczaja台cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Sklep MultiKosmetyki.pl dodatkowo gwarantuje 100% satysfakcji z zakupionego towaru. W przypadku rezygnacji b膮d藕 niezadowolenia z otrzymanego towaru gwarantujemy zwrot poniesionych koszt贸w (poza bezpo艣rednim kosztem odes艂ania Towaru). Zwracany produkt nie powinien jednak wskazywa膰 znacznego zu偶ycia.

14. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w:

1) o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;

2) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

4) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

5) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.


聽 搂6 Reklamacja Towaru1. Sprzedawca ma prawny obowi膮zek dostarczenia Towar贸w bez wad.

2. Je偶eli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient mo偶e skorzysta膰 wed艂ug swojego wyboru z uprawnie艅 przys艂uguj膮cych w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezale偶nie - z uprawnie艅 przys艂uguj膮cych mu od Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za wady Towaru.

3. Klient mo偶e zg艂osi膰 przys艂uguj膮ce mu roszczenia z tytu艂u r臋kojmi w listownie na adres: "Kosmetis" Zofia Ga艂膮zka, ul. Kasprowicz 8a, 96-300 呕yrard贸w lub za pomoc膮 wiadomo艣ci e-mail na adres: biuro@multikosmetyki.pl z dopiskiem 鈥瀝eklamacja鈥. Prosimy o za艂膮czenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.

4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w tre艣ci zg艂oszenia reklamacyjnego kr贸tkiego opisu przyczyn uzasadniaj膮cych reklamacj臋 oraz danych kontaktowych Klienta.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta, je偶eli sprzedany Towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia). Klient mo偶e:

a. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wad臋 tak膮 usunie. Obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 Towaru z wad膮 pozostaje do warto艣ci Towar贸w bez wady. Klienta nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada Towaru jest nieistotna;

b. 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo usuni臋cia wady. Sprzedawca jest zobowi膮zany wymieni膰 wadliwy Towar na wolny od wad albo usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta z zastrze偶eniami i na zasadach okre艣lonych we w艂a艣ciwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Je偶eli Klientem jest Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie Towaru do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Konsumenta inny spos贸b zaspokojenia.

7. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest zobowi膮zany na koszt Sprzedawcy dostarczy膰 wadliwy Towar na nast臋puj膮cy adres: F.H.U., ul. Jana Kasprowicza 8a, 96-300 呕yrard贸w.

8. Je偶eli Klient b臋d膮cy Konsumentem za偶膮da wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady albo z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny, okre艣laj膮c kwot臋, o kt贸r膮 cena ma by膰 obni偶ona, a Sprzedaj膮cy nie ustosunkowa艂 si臋 do tego 偶膮dania w terminie 14 dni, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie to uzna艂 za uzasadnione.

9. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usuni臋cie wady lub wymian臋 Towaru na wolny od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku licz膮c od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towar贸w przez Konsumenta 鈥 bieg terminu przedawnienia nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem terminu, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym.


聽搂7聽 Newsletter1. Klient ma mo偶liwo艣膰 zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysy艂any wy艂膮cznie do os贸b, kt贸re wyrazi艂y ch臋膰 jego otrzymywania.
3. Klient dokonuj膮c prenumeraty Newslettera musi wyrazi膰 zgod臋 na dostarczanie do niego przez MultiKosmetyki.pl korespondencji drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e musi wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w niezb臋dnym w tym celu zakresie.
4.聽 Klient mo偶e w dowolnym momencie zrezygnowa膰 z prenumeraty Newslettera, w tym celu nale偶y uruchomi膰 link znajduj膮cy si臋 w mailu z newsletterem lub skontaktowa膰 si臋 z MultiKosmetyki.pl.


聽搂8聽 Program Rabatowy1.聽 Program Rabatowy przeznaczony jest dla zarejestrowanych Klient贸w sklepu http://www.multikosmetyki.pl sk艂膮daj膮cych zam贸wienia przez Sklep Internetowy.

2.聽 Zam贸wienia z艂o偶one telefonicznie lub poprzez poczt臋 elektroniczn膮 nie b臋d膮 uwzgl臋dniane w Programie Rabatowym Sklepu.

3. Rabaty przydzielone przez Program Rabatowy nie obejmuj膮 koszt贸w wysy艂ki.


聽搂9 Ochrona danych osobowych1. MultiKosmetyki.pl gwarantuje Pa艅stwu ochron臋 danych osobowych (zgodnie z ustaw膮 "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. ), zar贸wno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroni膮c je przed dost臋pem os贸b nieupowa偶nionych do tego. Sklep nie udost臋pnia 偶adnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Dane osobowe niezb臋dne s膮 do realizacji zam贸wienia.

2. Dane osobowe wykorzystywane s膮 wy艂膮cznie do realizacji zam贸wie艅 oraz pod warunkiem wyra偶enia zgody przez Klienta 鈥 w celu informowania o nowych produktach, us艂ugach oraz promocjach oferowanych przez Sklep http://www.multikosmetyki.pl i nie b臋d膮 udost臋pniane innym podmiotom.

3. Klientowi przys艂uguje prawo do wgl膮du do swoich danych osobowych, ich zmiana b膮d藕 偶膮danie ich usuni臋cia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.

4. Szczeg贸艂owe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zam贸wie艅 przez MultiKosmetyki zosta艂y opisane w Polityce prywatno艣ci.


聽搂10 Postanowienia ko艅cowe1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, a zw艂aszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 25 grudnia 2014 r i jest dost臋pny na stronie internetowej Sklepu.聽

3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmiany Regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowi膮zuj膮cym w dniu zawarcia umowy, z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta.

4. Aktualna tre艣膰 Regulaminu jest dost臋pna dla Klient贸w聽 na stronie internetowej Sklepu w zak艂adce 'Regulamin' pod adresem URL聽http://multikosmetyki.pl/content/11-regulamin-sklepu聽sk膮d Klienci mog膮 w ka偶dym czasie przegl膮da膰, a tak偶e sporz膮dzi膰 jego wydruk. 聽